Topmenu

Vurderer felles produksjonsselskap på Vestlandet

BKK ser på muligheten for å etablere et felles produksjonsselskap på Vestlandet sammen med Hydro og SFE. Selskapet kan bli en av de største vannkraftprodusentene i Norge.

BKK og SFE inngikk tidligere i vår en intensjonsavtale om å utrede et felles vannkraftselskap med delt ansvar, noe som innebærer at morselskapene vil bestå, men at kraftstasjonene legges inn i et felles produksjonsselskap. Sogn og Fjordane Fylkeskommune, som er største eier av SFE, har vedtatt at BKK og SFE også kan utrede muligheter for at Hydro blir en del av det nye selskapet.

- Foreløpig foreligger det ingen avtale mellom selskapene. Den videre prosessen og eierne i selskapene vil avgjøre om et samarbeid lar seg realisere. BKK har lenge vært en pådriver for å skape større, sterkere og mer slagkraftige fornybare energiselskap på Vestlandet. Vi er derfor positive til å drøfte muligheter for å etablere et større selskap sammen med andre, sier konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland.

BKK ønsker å bidra til at Vestlandet styrker sin posisjon som Norges ledende fornybarregion. Konsernet ønsker å bidra til industriell vekst og til å sikre fremtidige kompetansearbeidsplasser i en fornybarnæring i stor endring.

- Dersom vi lykkes med arbeidet, vil det nye selskapet bli blant de klart største kraftproduksjonsselskapene i Norge – et selskap med vekstpotensial, som vil sikre lokale arbeidsplasser og videre utvikling av fremtidsrettet grønn industri og økt verdiskaping i Hordaland og i Sogn og Fjordane, sier konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland.

– Dersom vi lykkes med arbeidet, vil det nye selskapet bli blant de klart største kraftproduksjonsselskapene i Norge – et selskap med vekstpotensial, som vil sikre lokale arbeidsplasser og videre utvikling av fremtidsrettet grønn industri og økt verdiskaping i Hordaland og i Sogn og Fjordane, sier konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen