Topmenu

Vurderer pilotanlegg for saltkraft

Bygging av et pilotanlegg på inntil 2 MW har lenge vært planlagt som neste skritt i utviklingen av saltkraft. Det er naturlig for Statkraft å se på muligheten for å bygge dette i Norge. Sunndalsøra er utpekt som det beste egnede stedet for et slikt anlegg, dersom Statkraft beslutter å realisere planene.

Et pilotanlegg på Sunndalsøra er tenkt lagt til et industriområde som allerede er regulert til formålet, og hvor Statkraft eier grunn. Ferskvann til pilotanlegget kan hentes fra utløpstunnelen til Aura kraftverk, mens sjøvann er tenkt pumpet opp fra 40 meters dyp lenger ut i fjorden. Planene vil utarbeides i nær dialog med kommunen og andre lokale interessenter.

Når Sunndalsøra er utpekt som sted for et pilotanlegg betyr det i praksis at Statkraft vil utrede konsekvensene av et slikt anlegg og deretter utarbeide en konsesjonssøknad. Konsesjon er bare en av flere elementer som må på plass før en investeringsbeslutning kan tas mot slutten av 2013.

–Vi ser at teknologiutviklingen akselerer og en bransje er i ferd med å vokse fram. Membranene vi skal teste på Tofte i løpet av sommeren er ti ganger mer effektive enn de som var installert under åpningen av prototypen høsten 2009, sier Stein Erik Skilhagen i Statkraft.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen