Topmenu

Wintershall tidobler sin produksjon i Norge

–Gjennom samarbeidet med Statoil utvikler vi vår strategi om å vokse med våre aktiviteter sier, Rainer Seele, konsernsjef i Wintershall Holding GmbH.

Wintershall tidobler sin olje- og gassproduksjon i Norge fra rundt 3.000 fat til nesten 40.000 fat oljeekvivalenter per dag. Selskapet blir for første gang plattformoperatør i Norge med overtakelse av Bragefeltet som er planlagt høsten 2013.

2/3 av de som var ansatt på Brage har bestemt seg for å gå over til Wintershall. Siden midten av mars har Wintershall mottatt mer enn 6 000 søknader til 70 stillinger både offshore og på land. Selskapet skal etablere et kontor i Bergen, åpning vil skje i løpet av høsten.

Begge selskap er enige om å utføre felles forskningsaktiviteter for å øke oljeutvinningen (EOR – Enhanced Oil Recovery) som en del av transaksjonen. Selskapene skal også undersøke utprøvingen av den innovative teknologien “Schizophyllan” offshore, et produkt som er utviklet av Wintershall og BASF. Wintershall og Statoil ønsker også å samarbeide innenfor forskning på område for ukonvensjonelle hydrokarboner i Tyskland og i andre regioner.

Gjennom byttehandelen med Statoil har Wintershall mottatt aksjer i de tre produserende feltene Brage (32,7 prosent), Gjøa (15 prosent) og Vega (30 prosent). Til gjengjeld får Statoil en andel på 15 prosent i

utviklingsprosjektet Edvard Grieg og en økonomisk kompensasjon på $ 1,35 milliarder.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen