Topmenu

Ytterligere fem år for kreosot

Beskyttelsesmiddel som inneholder kreosot kan fortsatt brukes til å behandle tre stolper som brukes innenfor jernbane, tele og energiselskaper. Og en ytterligere frist på fem år skriver Kemikalieinspektionen i Sverige i en fersk pressemelding.

Kemikalieinspektionen har sagt ja til flere søknader om godkjenning av kreosot produkter. Vedtakene gjelder totalt ni kreosot produkter og betyr at produktene kan brukes til å behandle tre stolper. Dette er første gang at kreosot produkter godkjent i henhold til EUs felles regler.

Kreosot har lenge vært brukt til å impregnere trevirke for beskyttelse mot angrep fra sopp. Fordi kreosot inneholder flere stoffer med farlige egenskaper og er klassifisert som kreftfremkallende er det strenge regler for bruk. Impregnering med kreosot kan kun utføres av fagfolk med spesialisert trening, og bare for enkelte bruksområder.

Helserisikoen ved kreosot er hovedsakelig for fagarbeidere som ofte kommer i kontakt med ny impregnert tømmer. I dag er det også alternative materialer som i noen tilfeller kan erstatte kreosotimpregnert trevirke.

Innenfor EU, vil det være en gjennomgang av godkjenning av kreosot som et aktivt stoff i produkter for 2018. Resultatet av EUs gjennomgang er fortsatt aksept for kreosot i ytterligere fem år.

 

Kreosot har blitt brukt til impregnering av trevirke, for å forhindre råte, siden slutten av 1800-tallet. Kreosotbehandlet trevirke har først og fremst blitt brukt i utendørskonstruksjoner (jernbanesviller, stolper for tele og elektrisitet, broer, og lignende) eller til utvendige materialer, slik som tretak på bygninger, terrasser og brygger.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen